Om Kulturkollektivet

Kulturkollektivet ble etablert i 2014 og er en forening som har som visjon å skape kultur som bygger lokal stolthet og bidra til at flere skal kunne leve av kultur i Hedmark. Forretningsidéen er å utvikle og gjennomføre profesjonelle kulturproduksjoner innenfor musikk og scenekunst med regional tilknytning, ved å benytte oss av lokale utøvere, historie og kultur. Foreningen har Sør-Østerdal, Solør og Glåmdal som hovednedslagsfelt.